اپلیکیشن صنایع دستی آبان:

جهت فروش محصولات صنایع دستی، معرفی هنرمندان است.

اپلیکیشن سایت تیتان:

این اپلیکیشن جهت معرفی و فروش محصولات غذایی شامل ادویه و حبوبات و  … می باشد.

اپلیکیشن اپ من :

این اپلیکیشن جهت معرفی مجموعه اپ‌من و معرفی و ارایه خدمات و نمونه کارها و … می باشد.

اپلیکیشن مجموعه آی‌تی عصرمجازی:

جهت معرفی خدمات، محصولات، زیرمجموعه‌ها و ارایه خدمات آنلاین به کاربران و مشتریان این مجموعه است.

اپلیکیشن انجمن صنف خدمات رایانه:

این اپلیکیشن جهت معرفی صنف خدمات رایانه شهرستان نجف‌آباد و ارایه خدمات و … می باشد.

فهرست