اپلیکیشن مجموعه آی تی عصرمجازی :

این اپلیکیشن جهت معرفی خدمات، محصولات و زیرمجموعه‌های عصرمجازی و ارایه خدمات آنلاین به کاربران و مشتریان این مجموعه طراحی گردیده است.

نمونه کارها

اپلیکیشن انجمن صنف خدمات رایانه:

این اپلیکیشن جهت معرفی صنف خدمات رایانه شهرستان نجف‌آباد و ارایه خدمات و … می باشد.

نمونه کارها

اپلیکیشن اپ من :

این اپلیکیشن جهت معرفی مجموعه اپ‌من و معرفی و ارایه خدمات و نمونه کارها و … می باشد.

نمونه کارها